தனிநாடு வேண்டுமா என்பதை தமிழர்கள் தீர்மானிப்பார்கள், சம்பந்தன் தனிநாடு வேண்டாம் என்று சொல்ல உரிமையற்றவர்

சம்பந்தனும் சுமந்திரனும் தனிநாடு வேண்டாம்

NEW YORK CITY, NEW YORK, USA, February 20, 2020 /EINPresswire.com/ — தனிநாடு வேண்டுமா என்பதை தமிழர்கள் தீர்மானிப்பார்கள், சிதைந்த சம்பந்தனும் சுமந்திரனும் தனிநாடு வேண்டாம் என்று சொல்ல உரிமையற்றவர்கள் .

சமீபத்தில் சம்பந்தனும் சுமந்திரனும் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மால்காம் புரூக்ஸை சந்தித்தனர். தனிநாட் டை தமிழர்கள் விரும்பவில்லை என்று இரு தமிழர்களும் அவரிடம் கூறியுள்ளனர், குறிப்பாக 13 வது திருத்தத்திற்குப் பிறகு.

இது முழுமையான பொய். தனி நாட்டிற்கான நம்பிக்கையை தமிழர்கள் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை. 13 வது திருத்தத்திற்குப் பிறகு தான் சிங்களவர்களிடமிருந்து பிரிந்து செல்ல தமிழர்கள் ஆயுதம் ஏந்தினர்.

2009 ல் நடந்த இனப்படுகொலைக்குப் பிறகு, உலக விதிமுறை என்பது பிரிவினை. முதலில் சர்வதேச சமூகம் இனப்படுகொலையை ஒரு போர்க்குற்றம் என்று அழைப்பது வழக்கம்.

ஒடுக்குமுறையாளர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சம உரிமையுடன் இணைக்கத் தவறினால், குறியீட்டு வார்த்தை போர்க்குற்றம் இனப்படுகொலையாக மாறும்.

இனப்படுகொலை என்றால், ஒடுக்குமுறையாளர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை நிம்மதியாக வாழ விடார்கள் . ஒடுக்குமுறையாளர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை வெறுப்பவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்களைக் கொல்ல விரும்புபவர்கள். நாடுகள் பிரிவுவதற்கு இதுவே காரணம். இது உலகில் விதிமுறை, எடுத்துக்காட்டாக: போசீனியா, கொசோவோ, முன்னாள் யூகோலாவியா, தெற்கு சூடான் மற்றும் பல.

ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் இறையாண்மையைக் கொடுத்து, அவர்கள் தங்களை தானே பாதுகாக்க, நாடு பிரிக்கப்படுவதற்கான காரணம்.

தனிநாடு என்பது ஊழல் நிறைந்த, முதுகெலும்பு இல்லாத அரசியல்வாதிகளை அரசியலிலிருந்து அகற்றும். எந்தவொரு தனிநாடும் தற்போதைய அரசியல்வாதிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாகும்.

ஒன்றுபட்ட மற்றும் பிரிக்கப்படாத ஸ்ரீ லங்காவை சம்பந்தன் சுமந்திரன் விரும்புவதற்கான காரணம், இது சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு பிரச்சனை என்பதை சர்வதேசத்திற்கு காத்திடுவதற்கு. வேறு விதத்தில் கூறுவதானால், தமிழர்களின் விஷயங்களில் சர்வதேசத தலையீடு தேவையில்லை என்று சம்பந்தன் சுமந்திரன் வெளிப்படையாக சொல்வதாகும் .

எந்தவொரு பிரிவினையும் ஊழல் நிறைந்த, முதுகெலும்பு இல்லாத அரசியல்வாதிகளை அகற்றும். எந்தவொரு பிரிவினையும் தற்போதைய அரசியல்வாதிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாகும்.

ஒன்றுபட்ட பிளவுபடாத இலங்கையில் வாழ தமிழர்கள் விரும்புவதாக இந்த தமிழர்கள் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினரருக்கு சொன்னார்கள். மேலும் இந்த ஊழல் நிறைந்த தமிழர்கள் 13 வது திருத்தத்திற்குப் பிறகு தமிழர்கள் தனிநாடடை கைவிட்டதாக இங்கிலாந்து எம்.பி. க்கு கூறினார்கள்.

சம்பந்தன் தனது அரசாங்க கொழும்பு -7 வீட் டை இறக்கும் வரை வைத்திருக்க சிங்களத்திடம் கெஞ்சுகிறார். அவர் எதையும், கொழும்பு -7 வீடடுக்காக கைவிட தயாராக இருக்கிறார். அவர் தமிழர்களைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. அவர் 2009 முதல் இதைக் எமக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்.

சம்பந்தன் ஒரு மலிவான சக மனிதர். அவருக்கு எந்த சுய மரியாதையும் இல்லை. சிங்கள கொழும்பு -7 வீடடுக்காக இன்னும் பிச்சை எடுக்கிறார்.

தமிழர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதைக் கண்டறிய ஒரே வழி வாக்கெடுப்பு.

இந்த ஊழல் நிறைந்த, திருடர்கள் , மரியாதையற்ற மனித மோசடிகள், தமிழர்களுக்கு எதிராக எதையும் சொல்ல முடியாது.

Related Story: https://www.tamilwin.com/politics/01/238982
Visit Us at: www.tamildiasporanews.com

Editor
Tamil Diaspora News
914 713 4440
email us here


Source: EIN Presswire